رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
  • الأحد ۲۸ شعبان ۱۴۴۲
  • 2021 Sunday 11 April

ضعف مقررات ملی در تامین ایمنی کارگاه‌های ساختمانی
رییس انجمن‌ صنفی مسئولین ایمنی‌ و بهداشت کار:

ضعف مقررات ملی در تامین ایمنی کارگاه‌های ساختمانی

رییس انجمن‌های صنفی مسوولین ایمنی و بهداشت کار تاکید کرد: باتوجه به حجم بالای حوادث ناشی از کار درکارگاه های ساختمانی لازم است که وزارت راه در جایگاه یک سازمان بالادستی دراین زمینه ورود پیدا کند وزیرساخت‌های لازم را جهت تحقق این مهم فراهم کند.

رییس انجمن‌های صنفی مسوولین ایمنی و بهداشت کار تاکید کرد: باتوجه به حجم بالای حوادث ناشی از کار درکارگاه های ساختمانی لازم است که وزارت راه در جایگاه یک سازمان بالادستی دراین زمینه ورود پیدا کند وزیرساخت‌های لازم را جهت تحقق این مهم فراهم کند.
به گزارش گروه صنعت تاسیسات ویکی پی جی به نقل از صما، ابوالفضل اشرف منصوری -رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور-ضمن بیان مطلب فوق همچنین با ابراز خرسندی بابت ورود وزارتخانه راه وشهرسازی به موضوع HSE و با تاکید براینکه تاکنون فقط وزارتخانه تعاون، کارو رفاه اجتماعی دراین موضوع ورود پیدا کرده است خاطرنشان ساخت: باتوجه به اینکه متولی ارم ایمنی و بهداشت کار،وزارتخانه تعاون،کارورفاه اجتماعی است،ازاین رو ورود وزارتخانه راه وشهرسازی به این موضوع باعث خرسندی است.

وی با تاکید براینکه آمارحوادث کارگاه های ساختمانی درقیاس با سایر حوادث کار به مراتب بیشتر است خاطرنشان ساخت: باتوجه به اینکه آمار وقوع حوادث ساختمانی نظیر سقوط کارگران از ارتفاع ویا سقوط اشیا از ارتفاع بالا وقابل توجه است ازاین رو می بایست زیر ساختهای لازم برای افزایش سطح ایمنی کارگاه های ساختمانی را فراهم کنیم.

رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور با یادآوری اینکه در تامین ایمنی کارگاه های ساختمانی ارکان مختلفی نظیرشهرداری های،سازمانهای نظام مهندسی، اداره های کل راه وشهرسازی ،وزارتخانه کار و..مسوولیت دارند اظهارداشت : اما با توجبه اینکه جایگاه وزارتخانه راه وشهرسازی دراین حلقه ،نقش نظارتی و بالادستی است،لذا این دستگاه می بایست تمهیدات لازم برای الزام ایمنی درکارگاه های ساختمانی را اجرایی کند.

وی درباره موضوع ایمنی کارگاه های ساختمانی در مباحث مقررات ملی ساختمانی ،ضمن ضعیف ارزیابی کردن این مباحث گفت:به عنوان مثال یکی ازاین مباحث،مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان است که به نظرمن یکی ازضعیف ترین مباحث است که باتوجه به این امر لازم است که حتما این مبحث مورد بازنگری وبه روزرسانی شود و شرح وظایف عوامل اجرایی صنعت ساختمان به طور کامل تشریح شود.

رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور انتخاب همچنین گفت: البته نباید فراموش کرد که درمقررات ملی ساختمان ظرفیتهایی وجود دارد که تاکنون به آن توجه نشده است.به عنوان مثلا بنده ۱۲ مندرج در مبثح دوازدهم مقررات ملی ساختمان ،صراحتا تاکید کرده ست که کارگاه های ساختمانی بیش از سه هزار متر مربع زیربنا دارند و یا بیش از ۱۸مترارتفاع ساخت وزیربنا دارند واینکه دارای گودبرداری بیش از سه مترمربع هستند حتما باید دارای مسوول ایمنی ذی صلاح باشند.

منصوری با تاکید براینکه علی رغم آنکه این مهم ازجمله مواردی است که د رمقررات ملی ساختمان مندرج شده است اما سالیان سال است که اجرای آن الزام آورنشده است خاطرنشان ساخت: وزارت راه وشهرسازی می بایست با همکاری با تشکل‌های صنفی تخصصی زیرساختهای لازم را به منظور اجرایی کردن این قوانین فراهم کند.

رییس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری مسئولین حفاظت فنی ، ایمنی و بهداشت کار کشور گفت: باتوجه به اینکه آیین نامه ای که در سال ۹۴ در وزارت کار،تعاون ورفاه اجتماعی مصوب شده است که درمحتوای آن نسبت به کارگیری مسوول ایمنی تاکید شده است می بایست ،وزارت راه وشهرسازی شرایط لازم برای تحقق این هدف را مهیا کند و از ظرفیت اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان برای تحقق ایمنی درکارگاه های ساختمانی بهره بگیریم.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی