رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • جمعه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
  • الجمعة ۴ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Friday 16 April

وزارت نیرو

صنعت آب و برق از مهم ترین امور زیربنایی در کشور است که از حیاتی­ترین منابع انسانی تشکیل یافته است. چشم انداز وزارت نیرو خدمات رسانی آب و برق در هر حوزه ای می باشد.

صنعت آب و برق از مهم ترین امور زیربنایی در کشور است که از حیاتی­ترین منابع انسانی تشکیل یافته است. چشم انداز وزارت نیرو خدمات رسانی آب و برق در هر حوزه ای می باشد.

درباره سازمان وزارت نیرو

وزارت نیرو یک سازمان چند وجهی است. به عبارت دیگر وظایف مدیریت چند صنعت بزرگ کشور دراین وزارت­خانه انجام می­شود. صنعت آب، صنعت برق، صنعت فاضلاب و صنعت انرژی­های تجدیدپذیر. وزارت نیرو براساس قانون مصوب مجلس آن زمان در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ تشکیل شد.


اهداف و وظایف این سازمان

هم­ اکنون چهار وظیفه اصلی را برعهده دارد. ۱- تولید، انتقال و توزیع برق در سراسر کشور/ ۲-ذخیره، انتقال، تصفیه و توزیع آب/ ۳- جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب/ ۴- مطالعه و اجرای طرح های تولید نیروی برق با کاربست انرژی­های تجدید پذیر.

الف – بخش آب

۱- اجرای طرح های ذخیره سازی، تامین وانتقال آب برای مصارف خانگی، کشاورزی، عمومی، تجاری وصنعتی
۲- حفاظت، کنترل وبهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی( رودخانه ها، سواحل، تالاب ها، دریاچه ها، چشمه ها، نهرها، کانالهای آب، قنوات، چاه ها وسایرمنابع آب)
۳-  تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پشنهادی مربوط به منابع آب به دولت و مجلس
۴-    تلاش جهت مطالعه وعضویت در کمیته وکنوانسیون های جهانی درزمینه آب
۵-  سیاستگزاری، برنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب جهت اجرای طرح های مربوط به منابع آب کشور در قالب قوانینی وبرنامه های دولت
۶- برنامه ریزی وانجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی منابع آب وتامین نیروی انسانی متخصص  و آموزش و تربیت آنان.
۷- هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی منابع آب کشور.
۸ – جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت های مردمی وبخش خصوصی دراجرای طرح های آب در کشور
ب- بخش آب و فاضلاب
۱- سیاستگزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های آبرسانی، تصفیه و توزیع آب شهری و روستایی
۲- سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های جمع آوری، انتقال وتصفیه  پساب های صنعتی، شهری و روستایی
۳- تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین ولوایح پیشنهادی مربوط به تعرفه های آب بها وفاضلاب و حق اشتراک آب و فاضلاب به صورت سالیانه به دولت ومجلس واجرای آنها
۴- انجام امور تحقیقاتی مرتبط با فعالیت شركتهی آب و فاضلاب و هماهنگی و برنامه ریزیآموزشی بمنظور ارتقاء سطح علمی كاركنان شركتهی آب و فاضلاب
۵- عضویت دركنفرانس ها وانجمن هی جهانی به منظوركسب وتبادل اطلاعات تخصصی وانجام مطالعات، پژوهشها وتهیه طرح های آب وفاضلاب
.
 ۶- تهیه استانداردها و رویه هی اجرایی مربوط به امورآب وفاضلاب شهری بمنظور ارایهخدمات بهتربه مشتركین، استفاده بهینه ازامكانات، كنترل كیفی پساب خروجی ازتصفیه خانه هی فاضلاب براساس استانداردهی سازمان حفاظت محیط زیست
۷-  هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی آب و فاضلاب کشور.
ج- بخش برق
۱- سیاست گزاری، برنامه ریزی، اجرا وتوسعه طرح های تولید، انتقال وتوزیع انرژی برق در شهرها وروستا های سراسر کشور
۲- بررسی وتدوین پیشنهادهی لازم درزمینه راهبردها، سیاست ها، برنامه‌ها، قوانین وآیین نامه های صنعت برق وتعرفه های بهای مصرف واشتراک برق به طورسالیانه جهت ارایه به دولت و مجلس واجرای آنها
۳- برنامه ریزی جهت انجام طرح های تحقیقاتی وپژوهشی مرتبط با فعالیت شركت و هماهنگی وبرنامه ریزیآموزشی بمنظور ارتقاء سطح علمی کارکنان صنعت برق کشور
۴- جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی دراجرای طرح های تولید وانتقال برق درسراسر کشور
۵- عضویت درکمیته وکنوانسیون های جهانی انرژی وکسب وتبادل اطلاعات لازم به منظور استاندارد کردن وارتقاء فعالیت های صنعت برق کشور
۶- هدف مند کردن میزان مصرف برق ویارانه ها برابر استانداردهای جهانی

۷- سیاست گزاری، نظارت وهماهنگی بین شرکت های زیرمجموعه به منظور اجرای به موقع طرح های برق در راستای پیشبرد اهداف کلان صنعت برق کشور

د- بخش انرژی های تجدید پذیر
۱- تعیین سیاست های کلان انرژی
۲- برنامه ریزی واجرای طرح های انرژی های تجدیدپذیر با توجه به ویژگی هرمنطقه ازکشور
۳- مطالعه، تحقیق وپژوهش به منظورشناسایی توان مناطق کشور دراستفاده ازانرژی های تجدیدپذیر
۴- مطالعه وتحقیق واجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی درکشور

 


اسامی وزرا و سرپرستان  نيرو با ذکر سمت (در سال ۹۶)

رضا اردکانیان هم اکنون وزیر
ستار محمودی در سال ۹۶ سرپرست
حمید چیان در سال ۹۲ الی ۹۶ وزیر
Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی