رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۱۲ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 22 June

کنترل ونظارت مهمترین شاخصه پویایی نظام مهندسی ساختمان

مهندس مجید جی افرام عضو هیات رییسه شورای مرکزی در خصوص ساختار نظام مهندسی گفت: مهمترین ضرورت ونیاز یک مجموعه در رسیدن به اهداف پیش بینی شده خود، عملکرد درست هریک ازاجزای آن و هماهنگی اجزا با یکدیگر در نیل به تعالی است.

مهندس مجید جی افرام عضو هیات رییسه شورای مرکزی در خصوص ساختار نظام مهندسی گفت: مهمترین ضرورت ونیاز یک مجموعه در رسیدن به اهداف پیش بینی شده خود، عملکرد درست هریک ازاجزای آن و هماهنگی اجزا با یکدیگر در نیل به تعالی است.

به گزارش گروه تاسیسات ویکی پی جی به نقل از روابط عمومی شورای مرکزی، علاوه برآن وجودنظارت، کنترل وراهبری سیستم به منظور جلوگیری ازانحراف هریک ازعوامل ونهایتا کل مجموعه ازجایگاه ویژه ای برخوردار است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک تشکل حرفه ای موفق در ارائه خدمات مهندسی به جامعه ازتمام ویژگیهای فوق برخوردار است.

یکی از مهمترین مزیتهای برجسته سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود اهرمهای نظارتی وکنترلی درجهت اصلاح ساختاروجلوگیری ازانحراف این سازمان از اهداف وماموریتهای خود می باشد.

طبق ماده ۲۱قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،بررسی مسائل مشترک سازمانهای استانها،حل وفصل اختلاف بین ارکان داخلی سازمان استانها وهمکاری با وزارت راه وشهرسازی درامرنظارت بر عملکرد سازمانهای استانها واصلاح خط مشی آنها از وظایف واختیارات شورای مرکزی است.

درماده ۲۶ قانون نظام مهندسی وزارت راه وشهرسازی مجازاست ضمن بررسی عملکرد سازمان استانها توصیه های لازم را بنماید ودر صورتی که به دلیل انحراف ازاهداف سازمان انحلال هریک ازآنها را لازم بداند موضوع رادر هیاتی مرکب از وزیر راه وشهرسازی،وزیردادگستری ورییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح نماید.

طبق ماده ۱۱۵آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی،رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه واختیاردارد ضمن نظارت برعملکرد سازمان نظام مهندسی استانها،به منظورحسن جریان اموروحفظ حقوق ،منافع،حیثیت،شئونات حرفه ای واموال سازمان توصیه ها،نظرات وپیشنهادات خود را به آنها ارایه نماید.

در همین راستا وبه منظورافزایش وحدت رویه درعملکردسازمان استانهاواصلاح ساختاروعملکرد آنها برنامه نظارت بر عملکرداستانها توسط شورای مرکزی وریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستور کار قرار داشته وبا جدیت ونظم خاصی در حال انجام است.

دراجرای این برنامه وبا تعیین محورهای لازم وقانونی وبراساس یک زمان بندی مشخص وهدفمند ارزیابی وبازدید سازمان استانها انجام می پذیرد.

دراین حوزه ضمن شناسایی نقاط ضعف وقوت سازمانها، راهکارهای درست وقانونی درجهت پویایی وارتقای سازمانی به آنها اعلام می شود.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی