رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
  • السبت ۱ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Saturday 19 September

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می‌گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ،  قیمت گذاری می‌کنند.

آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند که از مهمترین بخش‌های مصرف کننده آن است.

گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات و همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارایه می‌کند.

قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارایه شده است.

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

قیمت ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۸۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۶۴۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۶۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۶۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۴۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۴۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۴۲۰
.
قیمت تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۴۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۴۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۰۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۴۳,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۳۳,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۰۹۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۲۹۳,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۴۸۵,۰۰۰
.
قیمت میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۲۸۵
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۲۸۵
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۲۸۵
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۲۸۵
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۲۸۵
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۲۸۵
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۲۸۵
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۲۸۵
.
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۹۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۶۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۷۰
.
قیمت تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۰۵۰
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۵۰
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۵۰
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۵۰
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۵۰
.
قیمت نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۳۰۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۳۰۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۳۰۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۳۰۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۳۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۳۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۳۰۰
.
قیمت صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۴۱۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۴۰۰
.
قیمت ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۳۵۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۹۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۲۹۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۲۹۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۲۹۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۲۹۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۵۸۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۸۰
.
قیمت پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن هر متر قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره ۲٫۴۴ ۲,۸۹۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۲,۹۹۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۲,۹۹۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۲,۹۹۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۲,۹۳۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۹۹۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۹۳۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۸۹۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۸۹۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۸۹۰
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۸۹۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۹۲۰
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۸۹۰
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۸۹۰

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی