رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
  • السبت ۹ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Saturday 19 June

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می‌گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ،  قیمت گذاری می‌کنند.

آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند که از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.

گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات و همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارایه می‌کند.

قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارایه شده است.

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

قیمت ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۹۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۶۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۶۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۶۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۵۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۵۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۵۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۵۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۵۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۴۴۰
.
قیمت تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۹۸,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۴۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۱۷,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۵۳,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۱۹,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۴۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۴۹۵,۰۰۰
.
قیمت میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۶۳۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۴۱۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۳۱۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۳۱۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۲۷۰
.
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۸۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۶۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۰۰
.
قیمت تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۰۸۰
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۸۰
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۸۰
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۸۰
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۰۸۰
.
قیمت نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۳۵۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۳۵۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۳۶۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۳۶۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۳۶۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۳۶۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۳۶۰
.
قیمت صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۴۲۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۴۲۰
.
قیمت ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۳۷۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۳۷۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۳۷۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۳۶۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۳۶۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۳۶۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۵۸۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۸۰
.
قیمت پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن هر متر قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره ۲٫۴۴ ۲,۹۲۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۲,۹۶۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۹۶۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۹۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۹۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۹۲۰
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۹۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۹۵۰
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۹۲۰
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۹۲۰

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی