رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • الإثنين ۵ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Monday 17 May

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می‌گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ،  قیمت گذاری می‌کنند.

آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند که از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.

گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات و همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارایه می‌کند.

قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارایه شده است.

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

قیمت ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۹۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۷۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۷۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۷۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۵۶۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۵۶۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۵۶۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۵۶۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۵۶۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۵۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۵۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۵۵۰
.
قیمت تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۷۸,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۲۳,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۸۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۲۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۵۳,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۳۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
.
قیمت میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۴۶۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۴۸۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۳۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۳۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۳۵۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۳۵۰
.
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۸۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰
.
قیمت تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۱۵۰
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۵۰
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۵۰
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۵۰
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۵۰
.
قیمت نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۴۰۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۴۰۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۴۰۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۴۰۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۴۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۴۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۴۰۰
.
قیمت صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۹۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۹۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۸۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۵۸۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۵۱۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۵۱۰
.
قیمت ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۶۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۴۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۴۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۴۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۶۰۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۶۰۰
.
قیمت پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن هر متر قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره ۲٫۴۴ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۳,۰۶۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۳,۰۶۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۳,۰۶۰
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳,۰۲۰
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳,۰۲۰

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی