رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • الإثنين ۵ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Monday 17 May

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ،  قیمت گذاری می کنند.

آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.

گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات ارائه کرده است.

همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارائه می کند.

قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارائه شده است.

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

قیمت ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۳,۰۶۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۷۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۷۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۷۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۶۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۶۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۶۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۶۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۶۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۵۹۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۶۰۰
.
قیمت تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۷۳,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۳۸,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۵۲۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۶۹۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۸۵۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۶۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۱۳۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۷۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
.
قیمت میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۵۲۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۵۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۴۱۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۴۱۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۳۸۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۳۸۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۳۸۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۳۸۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۳۸۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۳۸۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۳۸۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۳۸۰
.
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۶۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۸۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰
.
قیمت تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۲,۱۳۰
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۳۰
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۳۰
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۳۰
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲,۱۳۰
.
قیمت نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۴۴۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۴۴۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۴۴۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۴۴۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۴۴۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۴۴۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۴۴۰
.
قیمت صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۶۰۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۶۰۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۶۱۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۶۳۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۶۰۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۶۰۰
.
قیمت ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۶۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۴۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۴۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۴۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۴۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۴۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۶۰۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۶۰۰
.
قیمت پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن هر متر قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره ۲٫۴۴ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۲۲۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۲۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۲۲۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۳,۲۲۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۳,۱۶۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۳,۱۶۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۳,۱۵۰
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۳,۱۲۰

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی