رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۶ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 18 May

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ،  قیمت گذاری می کنند.

آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.

گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات ارائه کرده است.

همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارائه می کند.

قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارائه شده است.

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

قیمت ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۹۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۴۸۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۴۸۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۴۸۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۳۸۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۳۹۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۳۹۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۳۹۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۴۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۳۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۳۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۱۷۰
.
قیمت تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۵۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۰۱,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۴۵۱,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۷۴۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۷۷۲,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۱,۰۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۳۲۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
.
قیمت میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۳۱۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۳۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۱۶۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۱۶۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۱۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۱۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۱۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۱۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۱۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۱۷۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۱۷۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۱۷۰
.
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۲۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۶۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۵۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۶۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
.
قیمت تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۸۷۰
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۷۰
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۷۰
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۷۰
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۷۰
.
قیمت نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۲۶۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۲۶۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۲۶۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۲۶۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۲۶۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۲۶۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۲۶۰
.
قیمت صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۳۷۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۳۷۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۳۷۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۰۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۳۸۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۳۸۰
.
قیمت ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۰۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۵۳۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۵۰
.
قیمت پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن هر متر قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره ۲٫۴۴ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۹۸۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۹۸۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۹۷۰
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۹۴۰

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی