رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • الإثنين ۵ شوال ۱۴۴۲
  • 2021 Monday 17 May

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ،  قیمت گذاری می کنند.

آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.

گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات ارائه کرده است.

همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارائه می کند.

قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارائه شده است.

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

قیمت ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۹۶۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۴۸۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۴۸۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۴۸۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۴۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۴۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۴۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۴۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۴۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۴۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۴۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۴۳۰
.
قیمت تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۳۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۴۵۱,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۵۷۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۷۷۲,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹۸۹,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۲۹۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۳۷۷,۰۰۰
.
قیمت میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۲۸۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۲۹۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۲۱۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۲۱۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۱۰۰
.
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۲۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۶۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۵۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۶۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
.
قیمت تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۹۰۰
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۹۰۰
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۹۰۰
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۹۰۰
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۹۰۰
.
قیمت نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۲۲۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۲۲۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۲۲۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۲۲۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۲۲۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۲۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۲۰۰
.
قیمت صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۴۰۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۴۰۰
.
قیمت ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۰۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۲۵۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۵۳۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۵۰
.
قیمت پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن هر متر قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره ۲٫۴۴ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۲,۹۸۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۳,۰۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۹۸۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۹۷۰
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۹۴۰
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۹۴۰

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی