رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
  • السبت ۹ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Saturday 19 June

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن آلات از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که قیمت آهن آلات مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ، قیمت گذاری می کنند.

از اصلی ترین مواردی است که همیشه مورد توجه صنعتگران کشور است. چرا که مستقیما بر قیمت محصول آنها اثر می گذارد و آنها محصولات خود را بر اساس قیمت آهن و میلگرد روز ،  قیمت گذاری می کنند.

آهن آلات در تمامی صنایع مورد استفاده قرار می گیرند که از مهمترین بخش های مصرف کننده آن است.

گروه صنعت ، معدن و تجارت ویکی پی جی به منظور بررسی دقیق تر ، قیمت روزانه آهن آلات ارائه کرده است.

همچنین روند تغییرات قیمت میلگرد و آهن و دیگر آهن آلات را در قالب گزارش ماهانه ارائه می کند.

قیمت آهن و میلگرد روز در ادامه ارائه شده است.

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

قیمت ورق سیاه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۹۲۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۵۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۴۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۴۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۴۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۴۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۴۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۴۲۰
.
قیمت تیر آهن
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۳۳۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۰۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۴۵۱,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۵۷۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۷۷۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۹۱۷,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۹۸۵,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۲۸۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۳۷۷,۰۰۰
.
قیمت میلگرد
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۲,۲۵۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۲,۲۷۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۲,۱۹۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۲,۱۹۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۲,۱۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۲,۱۰۰
.
قیمت ورق گالوانیزه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۵۲۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۴۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۶۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۵۵
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۶۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۴۰
.
قیمت تسمه
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۸۶۰
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۶۰
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۶۰
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۶۰
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۸۶۰
.
قیمت نبشی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۲,۰۷۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۲,۰۷۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۲,۰۷۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۲,۰۷۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۲,۰۷۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۲,۱۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۲,۱۰۰
.
قیمت صفحه ستون
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۰۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۰۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۰۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۴۴۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۳۷۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۳۷۰
.
قیمت ناودانی
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۲,۱۱۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۲,۰۸۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۲,۰۸۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۲,۰۸۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲,۰۸۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۲,۰۸۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۸۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۵۵۰
.
قیمت پروفیل
نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن هر متر قیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره ۲٫۴۴ ۲,۸۱۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۲,۹۱۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۲,۹۱۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۲,۹۱۰
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۲,۹۱۰
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۸۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۸۴۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۸۱۰
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۸۱۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۸۱۰
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۸۱۰
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۸۴۰
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۸۱۰
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۸۱۰

قیمت آهن و میلگرد روز را در صفحه قیمت آهن ویکی پی جی دنبال کنید.

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی