رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۱۲ ذو القعدة ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 22 June

مصرف بخار

روش اندازه گیری مصرف بخار در تجهیزات در ادامه ارائه شده است.

روش اندازه گیری مصرف بخار در تجهیزات در ادامه ارائه شده است.

۱-روش استفاده ازجریان سنج

استفاده از جریان سنج های بخار بمنظور اندازه گیری مصرف بخار در تجهیزات در حال کار استفاده می شود.نتایج حاصل می تواند در آنالیزهای اقتصادی صرفه جوئی انرژی و یا مقایسه راندمان تجهیزات مختلف با یکدیگر بکار برده  شود.

 

بخار در هر قسمت می تواند بصورت یکی از مواد اولیه تولید درنظرگرفته شده و هزینه خطوط مختلف تولید بصورت مجزا محاسبه شود.در انتخاب جریان سنج ، فشار ودبی بخار و کالیبراسیون آن مهم می باشد.

شکل۱:جریان سنج بخار

 

۲- استفاده از پمپ های کندانس

روش دیگر با دقت کمتر استفاده از کنتور در روی بدنه پمپ های مکانیکی کندانس می باشد.این پمپها که در بخشهای بعدی به تفصیل توضیح داده می شوند ، بصورت سیکلی کار کرده وبا مشخص شدن تعداد پر وخالی  شدن آنها و در دست بودن حجم کندانس پمپ در هر مرحله ، می توان مقدار کندانس که در واقع همان بخار است را محاسبه نمود.

 

مونیتور الکتریکی کوچک قابل نصب در روی پمپ که وضعیت کاری پمپ را نشان میدهد ، بدین منظور استفاده شده که حتی میتواند گزارش کاری را به سیستم مرکزی کنترل ارسال نماید.اگر کلکتور ورودی به پمپ دارای شیر تخلیه به اتمسفر نیز باشد ، درصد کمی از جریان بعلت بخار فلاش باید اضافه شود.

 

شکل۲:پمپ کندانس مکانیکی

 

۳- روش جمع آوری آب کندانس

مصرف بخار می تواند مستقیما با جمع آوری آب کندانس در داخل ظرف و در زمان مشخص محاسبه شود.درصورت وجود بخار فلاش کم، این روش با دقت خوب مصرف بخار را مشخص خواهد نمود و در هر دو حالت با جریان و بدون جریان ثانویه قابل استفاده است.

 

باید دقت نمود که این روش در مواردی مانند تزریق بخار،رطوبت زنی و یا تجهیزات استرلیزه کننده که امکان جمع آوری کندانس وجود ندارد ،عملی نیست.

 

همانطور که دیده می شود ، ظرف جمع آوری کندانس با مقداری آب وزن شده وسپس با روشن نمودن سیستم و ورود بخار ، کندانس خروجی در داخل ظرف وزیر سطح آب موجود (بعلت سرد کردن بخار فلاش) در مدت زمان معلوم تخلیه و ظرف کندانس مجددا توزین می شود.هنگام آزمایش باید موارد پیک مصرف و تغییرات ناخواسته مصرف مورد دقت قرار گیرد.

 

همچنین باید دقت نمود که تنها کندانس حاصل از بخار محاسبه شود و در مثال بالا ، می توان با استفاده از شیر تخلیه بعد از تله بخار ، مصرف کننده ، بخار را کاملا تخلیه کرده و در آخر آزمایش نیز آب باقی مانده در مصرف کننده را مجددا تخلیه وآنرا به ظرف جمع آوری کندانس اضافه نمود.

شکل ۳: اندازه گیری مصرف بخار

 

در صورت مجهز بودن سیستم برگشت کندانس به تانک و منبع کندانس وپمپ ، می توان با خاموش کردن پمپها بصورت مقطعی و اندازه گیری تغییر سطح در آب مخزن ، مقدار مصرف را مشخص نمود.

نام منبع: پرتال تخصصی مشهد بویلر / تاسیسات آنلاین

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی