رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
  • السبت ۱۵ رجب ۱۴۴۲
  • 2021 Saturday 27 February

نقشه های فنی دریچه و دمپر های هوا

در این برگه نقشه های فنی دریچه و دمپر های هوا به همراه نقشه جزئيات هر كدام از كد محصولات موسسه فنی شاهرخی ارائه شده است.

در این برگه دریچه و دمپر های هوا به همراه نقشه جزئيات هر كدام از كد محصولات موسسه فنی شاهرخی ارائه شده است.

 

   عنوان نقشه   نقشه فنی دریچه و دمپر های هوا
   حوزه کاربردی   /
  شرکت طراح   موسسه فنی شاهرخی
   درباره نرم افزار
 در این برگه نقشه های فنی دریچه و دمپر های هوا به همراه نقشه جزئيات هر كدام از كد محصولات موسسه فنی شاهرخی ارائه شده است.

در این نقشه ها ، جزئيات متريال ساخت و تجهيزات جانبی محصولات تهویه این شرکت ارائه شده است.

شايان ذكر است كه نقشه های بارگذاری شده ، تنها مدل روتين ساخت اين كارخانه است و این شرکت توانایی طراحی های منعطفی دارد.

 

   نوع   دانلود رایگان
   منبع   موسسه فنی شاهرخی    www.shahrokhi.com

  صفحه معرفی موسسه فنی شاهرخی در پرتال صنعت تاسیسات ویکی پی جی

   حجم فایل   –
   فرمت فایل   فرمت عکس
عنوان توضیحات فصلنامه
دريچه(درب)بازديد آلومینیومی Code: ACDRA ۱۵۵۹
بالانس دمپرچهارگوش Code: SQBD ۱۰۱۸
دريچه پادري آلومينيومي دوقابه Code: DRLA ۶۸۴
دريچه سبد تخم مرغي گرد مستقيم Code: ROEC0 ۷۳۷
دريچه سبد تخم مرغي چهارگوش مستقيم صفردرجه Code: SQEC0 ۷۶۲
دريچه سبد تخم مرغي چهارگوش مستقيم بادمپرمتقابل Code: SQEC0OD ۶۱۷
دريچه سبد تخم مرغي چهارگوش مستقيم بادمپر موازي Code: SQEC0PD ۶۶۹
درب زير فن كوئل آلومينيومي Code: FACHDRGA ۸۷۲
دمپرضد حريق فيوزدار پره دوبل Code: FUFDDS ۸۲۷
دمپرضد حريق فيوزدار پره V شکل Code: FUFDTV ۷۵۱
دمپرضد حريق موتوري پره V شكل Code: MOFITV ۷۵۱
لوور هوا رسان آلومينيومي Code: INLA ۸۰۷
جت نازل سايز ۲۰۰يك المان Code: JN2001 ۷۴۴
جت نازل سايز ۲۵۰يك المان Code: JN2501 ۵۹۵
جت نازل سايز ۳۰۰يك المان Code: JN3001 ۵۹۳
جت نازل سايز ۳۵۰يك المان Code: JN3501 ۶۳۸
دريچه خطي صفر درجه بي دمپر Code: LB0 ۷۰۵
دريچه(درب)بازديد آلومینیومی Code: LB0OD ۶۰۶
دريچه خطي صفر درجه با دمپر موازي Code: LB0PD ۶۸۵
دريچه خطي ۱۵درجه يكطرفه بي دمپر Code: LB151 ۶۶۳
دريچه خطي۱۵درجه يكطرفه با دمپرمتقابل Code: LB151OD ۶۱۲
دريچه خطي ۱۵درجه يكطرفه بادمپرموازي Code: LB151PD ۵۷۲
دريچه خطي ۱۵درجه دوطرفه بي دمپر Code: LB152 ۵۵۹
دريچه خطي ۱۵درجه دوطرفه بادمپرمتقابل Code: LB152OD ۵۸۶
دريچه خطي ۱۵درجه دوطرفه بادمپرموازي Code: LB152PD ۵۶۴
دريچه خطي۳۰درجه يكطرفه بي دمپر Code: LB301 ۷۰۵
دريچه خطي ۳۰درجه يكطرفه بادمپرمتقابل Code: LB301OD ۶۰۰
دريچه خطي ۳۰درجه يكطرفه بادمپرموازي Code: LB301PD ۵۷۱
دريچه خطي ۳۰درجه دوطرفه بي دمپر Code: LB302 ۵۷۱
دريچه خطي ۳۰درجه دوطرفه بادمپرمتقابل Code: LB302OD ۵۳۴
دريچه خطي ۳۰درجه دوطرفه بادمپرموازي Code: LB302PD ۵۶۰
دريچه خطي اسلوت چهار اسلوت بي دمپر Code: LS4WOD ۷۹۸
دمپركانال دستي چهارگوش باپره V شكل متقابل Code: MASQODTV ۶۷۷
دمپركانال دستي چهارگوش باپره V شكل موازي Code: MASQPDTV ۶۳۷
پلنيوم باكس با عايق Code: PBWI ۹۵۶
پلو نيوم باكس بدون عايق Code: PBWOI ۷۷۸
دمپر پره مخالف آلومينيومي Code: OD ۵۶۸
دمپر پره موازي گالوانيزه مخفي Code: PD ۷۹۴
دريچه برگشت پره ايرفويلي آلومينيومي Code: REGAFA ۵۸۱
دريچه برگشت پره Z آلومينيومي Code: REGZA ۶۱۵
دريچه برگشت پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپر متقابل Code: RERAFAOD ۵۵۱
دريچه برگشت پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپر موازي Code: RERAFAPD ۵۴۳
دريچه برگشت پره ايرفويلي آهني بادمپر متقابل Code: RERAFIOD ۵۱۸
دريچه برگشت پره ايرفويلي آهني بادمپر موازي Code: RERAFIPD ۵۴۷
دريچه سقفي گرد تخت آلومينيومي Code: ROCFLA ۶۳۴
دريچه سقفي گرد برجسته آلومينيومي Code: ROCSDA ۵۶۳
سند تراپ لوور آلومينيومي Code: STLA ۵۸۲
سند تراپ لوور گالوانيزه Code: STLI ۵۹۷
اسپليت دمپر پره ايرفويل Code: AFSPD ۶۶۹
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن سه طرفه آلومينيومي بادمپرپره متقابل Code: SQCW3AOD ۶۰۴
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن سه طرفه آلومينيومي بادمپرپره متقابل Code: SQCW3AOD ۵۱۷
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن سه طرفه آلومينيومي بادمپرپره متقابل Code: SQCW3AOD ۴۸۶
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن سه طرفه آلومينيومي بادمپرپره موازي Code: SQCW3APD ۵۳۵
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن چهارطرفه آلومينيومي بادمپرپره متقابل Code: SQCW4AOD ۵۹۶
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن چهارطرفه آلومينيومي بادمپرپره متقابل Code: SQCW4AOD ۵۸۷
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن چهار طرفه آلومينيومي بادمپرپره موازي Code: SQCW4APD ۶۵۸
دريچه ديواري رفت دوطرفه پره ايرفويل آلومينيومي Code: SG2AFA ۶۱۵
دريچه ديواري رفت دوطرفه پره ايرفويل آلومينيومي Code: SG2LEA ۵۲۸
دريچه ديواري رفت يكطرفه پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپرمتقابل افقی Code: SR1AFAOD-01 ۵۸۷
دريچه ديواري رفت يكطرفه پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپرمتقابل عمودی Code: SR1AFAOD-02 ۵۳۷
دريچه ديواري رفت يكطرفه پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپرموازي افقی Code: SR1AFAPD-01 ۵۵۲
دريچه ديواري رفت يكطرفه پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپرموازي عمودی Code: SR1AFAPD ۵۶۵
دريچه ديواري رفت يك طرفه پره لنزي آلومينيومي بادمپر متقابل Code: SR1LEAOD ۵۶۶
دريچه ديواري رفت دوطرفه پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپرمتقابل Code: SR2AFAOD ۵۴۵
دريچه ديواري رفت دوطرفه پره ايرفويلي آلومينيومي بادمپرموازي Code: SR2AFAPD ۵۵۱
دريچه ديواري رفت دوطرفه پره لنزي آلومينيومي بادمپر متقابل Code: SR2LEAOD ۵۴۱
دريچه ديواري رفت دوطرفه پره لنزي آلومينيومي بادمپرموازي Code: SR2LEAPD ۵۳۷
ترنينگ ون Code: TUVD ۷۲۶
دريچه سقفي چهارگوش كلاف پهن چهارطرفه آلومينيومي Code: SQCW4A ۷۱۳
دريچه خطي اسلوت دواسلوت بي دمپر Code: LS2WOD ۹۸۴

 

Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی