رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
  • الأحد ۸ شوال ۱۴۴۱
  • 2020 Sunday 31 May

تصفيه خانه فاضلاب

با رشد و توسعه جوامع بشری، نياز به تصفيه فاضلاب به يكی از ضرورت های زندگی اجتماعی تبديل شده است. در حال حاضر در اكثر كشورها، ساخت تصفيه خانه های فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است.

در این مقاله هيدروليك جريان در تصفيه خانه فاضلاب شبیه سازی شده و نحوه محاسبه افت ارتفاع و تعيين پروفيل هيدروليكی در قسمت های مختلف تصفيه خانه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته ایت.

با رشد و توسعه جوامع بشری، نياز به تصفيه فاضلاب به يكی از ضرورت های زندگی اجتماعی تبديل شده است. در حال حاضر در اكثر كشورها، ساخت تصفيه خانه های فاضلاب مورد توجه قرار گرفته است.

يكي از مسائل مهم در طراحی تصفيه خانه های فاضلاب، هيدروليك جريان و ترسيم پروفيل هيدروليكي است. معمولاً براي رسم پروفيل هيدروليكی در كل تصفيه خانه، ابتدا افت ارتفاع جريان در تك تك واحدها و در مسير بين واحدها تعيين و سپس با در نظر گرفتن دياگرام جريان در قسمت های مختلف، پروفيل هيدروليكی به دست می آيد.

 

نویسندگان:

جلال الدين شايگان، محمدرضا فدائی تهرانی، محمد برقعی

منابع و پیوند ها:


دوماهنامه مهندسی شيمی ايران ، سال پنجم، شماره ۲۲

با تشکر از گردآورندگان این مجله در صنعت تاسیسات

برای حمایت از این مجله نسخه های آخر آن را خریداری نمایید.

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی