رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • الخميس ۱۰ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Thursday 22 April

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن  و میلگرد ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید: تیر آهن نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۴۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۹۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ هر شاخه تیرآهن […]

قیمت آهن  و میلگرد ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید:

تیر آهن

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۴۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۹۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۶۲,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۳۱,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۲۷۶ ۶۶۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۱۵ ۷۴۱,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متری ۳۶۹ ۸۷۶,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۰۳۴,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30

میلگرد

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۱,۹۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین شاخه ۶ ۱,۶۳۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۱۲ متری ۷٫۵ ۱,۵۶۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۱۲ متری ۱۱ ۱,۵۶۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۵ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۱۹ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۲۵ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۰ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۳۶ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۴۷ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۵۶ ۱,۶۸۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۱۲ متری ۷۵ ۱,۶۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32

پروفیل

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ ایرانی شاخه ۴٫۵ ۲,۴۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ ایرانی شاخه ۵٫۵ ۲,۴۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ ایرانی شاخه ۶٫۵ ۲,۴۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ایرانی ۷ ۲,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ ایرانی شاخه ۹ ۲,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ ایرانی شاخه ۹٫۵ ۲,۴۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ ایرانی شاخه ۱۶ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ ایرانی شاخه ۱۷ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۵ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ ایرانی شاخه ۱۹ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ ایرانی شاخه ۲۸ ۲,۳۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ ایرانی شاخه ۲۷ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ ایرانی شاخه ۲۳ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40

ناودانی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۶ متری ۴۲ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 6.5
هر کیلو ناودانی ۸ ۶ متری ۴۲ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 8
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۶ متری ۵۲ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 10
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۶ متری ۶۴ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 12
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 14
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۱۲ متری ۱۷۰ ۱,۷۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 16
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۱۲ متری ۲۱۵ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 18
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۱۲ متری ۲۳۰ ۲,۴۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ناودانی 20

صفحه ستون

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۲۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 8
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 10
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 12
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه برش خورده ۲,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 15
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 20
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان برش خورده ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق 25

نبشی

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۶ متری ۹ ۱,۷۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 3
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۶ متری ۱۵ ۱,۷۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 4
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۶ متری ۲۲ ۱,۷۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 5
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۶ متری ۳۲ ۱,۷۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 6
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۶ متری ۵۸ ۱,۷۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 8
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۶ متری ۹۰ ۱,۷۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 10
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۶ متری ۱۳۰ ۱,۷۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو نبشی 12

ورق سیاه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه رول ۱۲ ۲,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 2
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۲۰ ۲,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 3
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۲۹۰ ۲,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 4
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۳۶۰ ۲,۳۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 5
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۴۳۵ ۲,۳۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 6
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۵۸۰ ۲,۲۷۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 8
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۷۲۰ ۲,۲۴۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 10
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۸۶۵ ۲,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 12
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۶×۱/۵ ۱۰۸۰ ۲,۲۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 15
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ اکسین ۶×۱/۵ ۱۴۴۵ ۲,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 20
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ اکسین ۶×۱/۵ ۱۸۰۵ ۲,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 25
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ اکسین ۶×۱/۵ ۲۱۶۵ ۲,۳۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق سیاه 30

تسمه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو تسمه ۲۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۲ ۱,۶۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 20x5
هر کیلو تسمه ۲۵×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۶۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 25x5
هر کیلو تسمه ۳۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۶۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 30x5
هر کیلو تسمه ۴۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۶۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 40x5
هر کیلو تسمه ۵۰×۵ ایرانی ۱۲ متری ۱,۶۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو تسمه 50x5

ورق گالوانیزه

نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۳۰۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۲۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۱۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۳۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۴۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۱ و ۱٫۲۵ ۵٫۷ ۳,۰۵۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو ورق گالوانیزه 2
Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی