رفتن به بالا

پایگاه خبری تحلیلی صنعت و تاسیسات


  • دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
  • الإثنين ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۱
  • 2020 Monday 3 August

قیمت آهن و میلگرد روز

قیمت آهن  و میلگرد ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید: تیر آهن نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر هر شاخه تیرآهن ۱۲ ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۳۲,۰۰۰ (‎-۰٫۴۳%‏)‎-۱,۰۰۰‏ هر شاخه تیرآهن ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۸۰,۰۰۰ (‎۰٫۷۲%‏)‎۲,۰۰۰‏ هر شاخه تیرآهن ۱۶ ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۴۳,۰۰۰ (‎۰٫۸۸%‏)‎۳,۰۰۰‏ […]

قیمت آهن  و میلگرد ۱۳۹۵/۰۸/۱۲

قیمت آهن و میلگرد را در ویکی پی جی دنبال کنید:

تیر آهن

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ ۱۲ متری ۱۲۲ ۲۳۲,۰۰۰ (‎-۰٫۴۳%‏)-۱,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 12
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۸۰,۰۰۰ (‎۰٫۷۲%‏)۲,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 14
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ۱۲ متری ۱۹۵ ۳۴۳,۰۰۰ (‎۰٫۸۸%‏)۳,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 16
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ۱۲ متری ۲۲۵ ۴۰۷,۰۰۰ (‎۰٫۴۹%‏)۲,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 18
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ۱۲ متری ۲۷۶ ۶۴۵,۰۰۰ (‎۰٫۶۲%‏)۴,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 20
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ۱۲ متری ۳۱۵ ۷۳۶,۰۰۰ (‎۱٫۱۰%‏)۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 22
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ۱۲ متری ۳۶۹ ۸۶۳,۰۰۰ (‎۰٫۵۸%‏)۵,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 24
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ۱۲ متری ۴۳۴ ۱,۰۳۰,۰۰۰ (‎۰٫۷۸%‏)۸,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 27
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ۱۲ متری ۵۰۰ ۱,۲۱۷,۰۰۰ (‎۰٫۸۳%‏)۱۰,۰۰۰ نمودار تغییر قیمت هر شاخه تیرآهن 30
 

میلگرد

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ کلاف ۴٫۵ ۱,۷۶۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 6.5
هر کیلو میلگرد ۸ شاخه ۶ ۱,۵۵۵ (‎۱٫۳۰%‏)۲۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 8
هر کیلو میلگرد ۱۰ ۱۲ متری ۷٫۵ ۱,۴۸۰ (‎۱٫۰۲%‏)۱۵ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 10
هر کیلو میلگرد ۱۲ ۱۲ متری ۱۱ ۱,۴۸۰ (‎۱٫۰۲%‏)۱۵ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 12
هر کیلو میلگرد ۱۴ ۱۲ متری ۱۵ ۱,۵۵۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 14
هر کیلو میلگرد ۱۶ ۱۲ متری ۱۹ ۱,۵۵۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 16
هر کیلو میلگرد ۱۸ ۱۲ متری ۲۵ ۱,۵۵۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 18
هر کیلو میلگرد ۲۰ ۱۲ متری ۳۰ ۱,۵۵۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 20
هر کیلو میلگرد ۲۲ ۱۲ متری ۳۶ ۱,۵۵۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 22
هر کیلو میلگرد ۲۵ ۱۲ متری ۴۷ ۱,۵۵۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 25
هر کیلو میلگرد ۲۸ ۱۲ متری ۵۶ ۱,۵۵۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 28
هر کیلو میلگرد ۳۲ ۱۲ متری ۷۵ ۱,۵۷۵ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو میلگرد 32

پروفیل

نوع و سایز شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ پروفیل درب و پنجره هر متر ۲٫۴۴ ۲,۱۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ شاخه ۴٫۵ ۲,۲۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x10
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ شاخه ۵٫۵ ۲,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x10
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ شاخه ۶٫۵ ۲,۲۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x10
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ شاخه ۹ ۲,۲۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 25x25
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ ۷ ۲,۲۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 20x20
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ شاخه ۹٫۵ ۲,۲۱۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x20
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ شاخه ۱۶ ۲,۱۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x50
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ شاخه ۱۷ ۲,۱۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 30x60
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ شاخه ۱۵ ۲,۱۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x40
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ شاخه ۱۹ ۲,۱۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 60x40
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ شاخه ۲۸ ۲,۲۲۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 40x100
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ شاخه ۲۷ ۲,۱۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 70x70
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ شاخه ۲۳ ۲,۱۹۰ (۰٫۰۰%)۰ نمودار تغییر قیمت هر کیلو قوطی 80x40
Advertisements

اخبار مرتبط

نظرات

مصاحبه های اختصاصی ویکی پی جی